Hoppa till huvudinnehåll

Böcker

Logia är ett publicistiskt företag som ger ut böcker. Förlagsverksamheten är en viktig del av verksamheten, vi värdesätter vår kompetens när det gäller bokutgivning. Har man ambitionen att förlägga olika former av alster på olika media, böcker är bara ett medium, likväl ett viktigt medium. Vi ägnar oss åt kommunikation och ibland är de trycka mediet långt mer överlägset. Vi sysslar alltså med egen utgivning, ni kan se våra titlar nedan. Vi sysslar även med rådgivning och utbildning för de som önskar att själva publicera trycksaker.

Bokutgivning

Dessa är våra böcker.

Kärlekens bok

Kärlekens Bok

Keeron Ögren

Denna bok är ett möte med kärlekens gudar, detta är en fatastisk resa genom kärlekens marker och jakt på svaren på alla kärlekens mysterier. Här möter vi Freja som talar om livet och meningen med livet. Här möter vi Frej som visar på styrkan och svagheten i det mänskliga hjärtat. Denna bok har sin bas i hednisk folktro men handlar om ett ämne som berör alla. I formen av en dialog, i ett sägen omspunnet språk talas om svåra men viktiga saker. Ty kärleken är helig. Läs mer om boken om kärlek här.


om folktro, om levande hedendom

På jordfast grund Tankar ur hednisk folktro

Keeron Ögren

Detta är en bok om den nordiska folktron, om hedendomen, skriven ur ett inifrånperspektiv. Den är en tankebok med formen ur folkligt berättande men ur vår tids synvinkel. Folktron är här högst levande och aktuell. Genom metaforiska anekdoter målas berättelser och bilder fram som belyser denna livsåskådnings syn på livet. Detta är en bok för inspiration, association och eftertanke. Ur en levande tradition möter oss reflektioner kring existentiella frågor om livet, döden, ansvar och sammanhang. Denna bok är för vissa ett fascinerade möte med en föreställningsvärld, för andra är det en hemkomst. Läs mer om boken här