Hoppa till huvudinnehåll

Systemering - logistik - optimering

Hur en verksamhet är upplagd styr effektiviteten. Logia ägnar sig åt konstruktion av effektiva organisationsstrukturer. Vi koncentrerar oss på funktion och resultat - vi sätter inte in datasystem för sin egen skull. Logia har fokus på det intuitiva för de som arbetar med systemen och lösningar som är stiliga i sin enkelhet. Logia utvecklar egna system och förmedlar även andras. Tyngdvikten ligger på öppna lösningar, alltså system där kunden inte låser upp sig vid Logia som leverantör. Många av våra lösningar är Webb 2.0 lösningar - det vill säga att det mesta dataarbete kan skötas via en vanlig webbläsare utan att installera några krångliga programvaror. Vi utgår även från open-souce lösningar, något som ger frihet för kunden och låga kostnader. Vårt arbete ligger på att göra kundens verksamhet bättre - inte att sälja programvaror. Vårt arbete är ett arbete med människors beteende, logistik och ett kreativt tänkande - vi tänker utanför boxen. Vi löser problem och förbättrar er organisation.