Hoppa till huvudinnehåll

Undersökningar och analyser

Vill ni ha svar på frågor? Vill ni få en förståelse av er situation eller ett problem. Logia använder sig av sofistikerade vetenskapliga metoder. Vi använder oss av kvalitativa och empiriska undersökningar - inte av enkät- eller värderingsundersökningar som i sig inte ger några objektiva data. Våra metoder bygger på modern vetenskapsteori. Vi plockar fram digital empirisk data och existerande statistik men vi utför även datainsamling som behövs för att besvara aktuella frågor. Vi använder oss av hermeneutiska, dekonstruktiva och diskursiva metoder för analys och datainsamling. Våra undersökningar kommer alltså att ge tillämningsbara och meningsfulla svar på frågor istället för meningslösa siffror.