Hoppa till huvudinnehåll

Företagsidé

Endast tanken sätter gränser. Lär dig tänka nytt. Detta är ett försök att stå till hjälp att gå över gränsen, från rutin till kreativitet. Logia är förändring, förståelse, sammanhang. Logia är grekiska och betyder kunskap. Genom kunskap och förståelse växer vi, vi får makt att ändra på saker. Vi förlägger - vi säljer kunskap och inspiration. Vi når ut - vi förändrar världen. Vi säljer visioner. Vi skapar förståelse där det är förvirring. Vi ger kontroll där man känner sig maktlös.

Teknik och tanke ger möjligheter att göra saker bättre, effektivare och trevligare. Ofta så skapar teknik snarare belastning än förbättring - tanken med Logia är att se möjligheterna och genomföra dem. Programvaror som förenklar livet och arbetet för människor - samtidigt som det naturligtvis innebär lönsamhet - är den rimliga vägen att gå. Maskiner ska tala med maskiner och människor med människor och beröringarna däremellan skal vara enkla och begripliga. När man ofta förlorar makt till tekniken vill vi ta tillbaka makten.

Vi lever i dag i ett flöde av information. Hur når man ut i detta flöde? Det är inte så att det som når ut i detta flöde är det bästa eller det som är mest intressant. Att flödet inte visar på möjligheter eller får människor att växa eller bli klokare visa att man måste ta makten över kommunikationen. Traditionella media regleras av grindvakter. Ordet stoppas om innehållet inte speglat förmedlarens tankevärld. Det är inte någon konspiration - det är bara ett så smalt urval som gör att mediaflödet begränsas. Men de traditionella mediernas makt har brutits. Det är nya tekniker och nya sociala beteenden som förändrar världen.

Därför tankesmedjan Logia. Nya vägar där inga andra finns. Utnytja tekniken att göra det omöjliga möligt. Vi behöver inte lovprisa nätet och den nya tekniken, den har även den många begränsningar och det är också smalt. Först och främst hittar man bara det man letar efter. På så sätt blir synvinkeln ännu smalare. Nej, ärligt talat - man kan inte ta avstånd från vanliga media, men inte heller sitta still och vänta. Det är alla som väntar som håller tillbaka förändringarna.

Vi är experter på kommunikation, kreativitet, tanke och förändring. Vill ni vara med och förändra världen?

Kursbanner