Hoppa till huvudinnehåll

Genomslagsstudier

Vilket genomslag har ett visst fenomen, ett varumärke eller en verksamhet? Vill ni se vilka era starka sidor är och era brister? Vi genomför analys av er plats i media och på Internet. Vi kommer också med förslag på strategier och åtgärder för att förbättra ert genomslag. Vi ser till olika former av marknadsföring i relation till målgrupper. Vi klargör och reder ut ert dagsläge men också era möjligheter. Studien är kvalitativ och vi kan även mäta små genomslag och tendenser. Dessa studier kan genomföras i olika fällt - inte enbart i traditionella marknadsfrågor utan alla typer av företeelser och föreställningar.