Hoppa till huvudinnehåll

Etisk policy

Logia bygger sin verksamhet på en hednisk värdegrund. Vi faller tillbaka på traditionella dygder inom nordisk folktro, så som heder, ansvar och besinnelse. Vi håller fast vid traditionella värden och folklig syn på socialt ansvar.

Vi undviker osunda sammarbetspartners och tar inte uppdrag som gynnar sådant som alvarligt strider mot vår värdegrund, så som pornografi, spel och dobbel eller tvivelaktig verksamhet så som ocker.

Vi vill att våra kontakter med informatörer, kunder och potentiella kunder skall färgas av ett ömsesidigt förtroende och därför undviker vi att sprida vidare känsliga eller viktiga uppgifter som vi blir givna i förtroende.