Hoppa till huvudinnehåll

Kund- och informationspolicy

Logia sysslar med stora mängder data. Dessa lämnar vi inte ut godtyckligt. Logia värdesätter kundrelationerna och vi lämnar inte ut uppgifter om våra kunder eller de uppdrag vi utför åt dem, annat än sådant som vi överenskommit om.

Underlag och data från våra studier lämnas inte ut till tredje part. Om underlag har erhållits från en uppdragsgivare så kan denne få tillgång till underlaget, men normalt erhåller våra uppdragsgivare sammanställningar och annalys. Enskilda brottstycken och element kan pressenteras i rapporter, men dessa anonymiseras normalt, om inte annat överenskommits med uppgiftslämnaren.

Vi utför studier och undersökningar där kunden kan komma att lämna känsliga uppgifter till oss. Under processen kan vi komma att visa på ännu fler känsliga detaljer. Dessa uppgifter är att betrakta som kundens egendom och kommer endast att användas i enlighet med kundens önskemål.

Vi utför kommunikations- och informationsuppdrag där vi tillämpar fullständig sekretess om kunden så önskar. För att ett informationsarbete skall fungera är det i vissa fall viktigt med genomskinlighet och i andra fall viktigt med sekretess. Detta avgörs i samband med att produkten beställs. Vi håller oss till den uppgörelsen.