Hoppa till huvudinnehåll

Policydokument

Här finns några av Logias policydokument.

Etisk grund
Logia bygger sin verksamhet på en hednisk värdegrund. Vi faller till baka på traditionella dygder inom nordisk folktro, så som heder, ansvar och besinnelse.
Kund- och informationspolicy
Logia sysslar med stora mängder data. Dessa lämnar vi inte ut godtyckligt. Logia värdesätter kundrelationerna och vi lämnar inte ut uppgifter om våra kunder eller de uppdrag vi utför åt dem, annat än sådant som vi överenskommit om.
Upphovsrätt
Här är detaljerna för vilka regler som gäller för det som publiceras på denna webbplats.